> >
<<
>>
<< >>

10.6. ;

? , , . 10.5.1, , . , 10.6.1.

. -, . , -.

10.6.1. . 0), -

. . 10.6.1, .

. 10.6.1. (. )

, . ,

8.4.3 , . . , ,

, , -, , -.

, , . , , , . . , , .

. 10.6.2.

. 10.6.1, . , . , 38, . ,

10.6.1.

, , , , . . , , , . 10.6.2.

, V, (10.6.1); . .

10.6.1. , , . 10.6.2, , , 10.6.1.

10.6.1. .

. , . , , , .

10.6.2, , X ,

-. , ; - ( 2.6), , , ,

X, ( X) , ,

, , , , , ( , , ).

, , . , , . 10.6.2, , , ,

-

10.6.1. .

. , , . , , , 1. . , 10.6.2, ( 10.6.1). , , , .

, , .

. 10.6.3.

10.6.2. 10.6.1,

, ; , . , , . 10.6.3, . 10.6.1, .

, , , , , , , , , , . , .

, , . . 10.6.3, . , , . , , . , . 10.6.3, .

, , , , . 10.6.3, . , , , , , .

10.6.2. , , , .

10.6.3. - . , , , . , .

<< >>